Klauzula informacyjna

Klauzula informacyjna dotycząca danych znajdujących się w formularzu kontaktowym

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z dnia 27.04.2016r. w sprawie ochrony danych osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych), zwanego dalej RODO, informuję, iż:

  1. „Ada” Adelaida Marcinkiewicz z siedzibą w Kłodzku, ul. Spółdzielcza 57, 57-300 Kłodzko (zwana dalej BeaVita).
  2. BeaVita oraz w celu archiwizacji udostępnionych danych na podstawie zgody wyrażonej przez Panią/Pana.
  3. danych odbywa się na podstawie zgody przysługuje Pani/Panu prawo do usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
  4. BeaVita.[AD1] 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, znajdujących się w formularzu kontaktowym (tj. imię, nazwisko, adres e-mail, telefon, informacje zawarte w treści wiadomości, zawierające inne dane osobowe, poza wymaganymi w formularzu) przez „Ada” Adelaida Marcinkiewicz (zwana dalej BeaVita) prowadzącą działalność gospodarczą w Kłodzku przy ul Spółdzielczej 57, 57-300 Kłodzko; w celu kontaktu z BeaVita, a także w celu archiwizacji udostępnionych danych.